ABEL17ABEL17ABEL17
[email protected]
​Merkez Adres: Akşemseddin Mah. Ömerhalisdemir Cad.No:19/1,Eyüp,İstanbul
Şube Adres: Ortakapı Mah Karadağ Cad No:10 Kat:4 Merkez/Kars

GES İnşaat Himetleri

Güneş Enerjisi Santrali İnşası

Güneş enerjisi EPC çalışmaları kapsamında arazi seçiminden projenin gerçekleştirilmesi ve devreye alınmasına kadar tüm aşamalar titizlikle uygulanmakta; projenin hayata geçirilmesi için gerekli resmi işlemlerin başlatılması ve takibi; kurulum testleri gibi hizmetleri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Teknik ve Ekonomik Fizibilite Çalışmaları

Ekonomik ve ticari fizibilite çalışmaları projenin sadece teknik performansına değil ayrıca yatırım, işletme ve bakım masraflarına da bağlıdır. Farklı güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini araştırmak için yaklaşık enerji eldesini tespit etmek üzere PVSyst simülasyonuna yansıyacak teknik parametreleri belirleyen ilk saha anketi ve tasarımı gerçekleştirilmektedir. Enerji çıkışı finansal analizlerin içine yerleştirilecektir.

İletişim

  • ​Akşemseddin Mah. Ömerhalisdemir Cad.no:19/1 Eyüp İstanbul
  • 0212-427-7370
  • [email protected]
İnşaat PROJE ONAY & KABUL ENERJİ NAKIL HATTI OG TRAFO - DAGITIM MERKEZI TEST VE DEVREYE ALMA

Gerekli izinlerin alınarak projenin onaylanmasından sonra proje kurulum aşaması başlamaktadır. İşte bu safhade güneş enerjisi EPC’nin operasyon ve saha faaliyet aşamaları başlamaktadır. Bu durumda ilk olarak arazinin yapısına dikkat etmek çok önemlidir. Eğer arazinin fiziki yapısında tümsek veya çukur fazla ise bu durum fazladan hafriyat maliyeti çıkaracaktır. GES inşası başlamadan önce arazinin yapısına göre sahayı düzenleme işleri yapılmaktadır. Saha düzenleme işleri tamamlandıktan sonra sahanın etrafına tel çit çekilmektedir. Çekilen tel çitin ardından fotovoltaik panellerin üzerine monte edileceği konstrüksiyon sisteminin, onaylanan projeye göre yerleşimi yapılması gerekmektedir. Fotovoltaik (PV) panellerin monte edilmesinden sonra DC kablolama işlemleri onaylanan projeye göre yapılmaktadır. Inverterler ve toplama panolarının yerleştirilmesinden sonra AC kablolama işlemleri yapılarak trafo binasına bağlantıları gerçekleştirilmektedir. Trafo bağlantılarından sonra sistemin ana bağlantı sistemine bağlantısı tamamlanmaktadır.

Proje onay sürecinde, yapılması ve tamamlanması gereken işlemler için yetkili kurum olan TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerine başvuru yapılmaktadır. Geçici ve kesin kabul durumlarına göre işlemlerin bu aşaması tamamlanmaktadır.

Verilen bağlantı anlaşması çağrı mektubuna göre şebeke ile bağlantı yapılacak tüm yer altı kabloları ve havai hat projelerinin projelendirilmesi, onayı ve kurulum işlemlerinin yapılma aşamasıdır.

Verilen bağlantı anlaşması çağrı mektubuna göre belirtilen Dağıtım Merkezi, KÖK ve Trafo Merkezi tasarımları, projelendirilmesi ve kurulum işlemlerinin gerçekleştirildiği süreçtir.

Projeye göre montajı tamamlanmış tüm ekipmanların, devreye alma öncesi saha testleri, uzman mühendis kadromuz ve teknik saha ekibimiz tarafından yüksek teknoloji cihazlarla yapılmaktadır. Projenin sahaya uygunluğu, gerekli tüm test ve kontrollerden geçirilerek devreye alma işlemleri tamamlanır ve sistem çalışır duruma getirilir.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks