ABEL17ABEL17ABEL17
[email protected]
​Merkez Adres: Akşemseddin Mah. Ömerhalisdemir Cad.No:19/1,Eyüp,İstanbul
Şube Adres: Ortakapı Mah Karadağ Cad No:10 Kat:4 Merkez/Kars

On-Grid Güneş Enerji Santralleri

  • Anasayfa
  • On-Grid Güneş Enerji Santralleri

ON-GRİD GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ

Ürettiği elektriği şebekeye veren sistemlerdir.

On_Grid_Supply.gif

14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında, “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” ve “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 02.10.2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ YASAL ALTYAPISI

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretilmesine ilişkin yasal alt yapı, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuatla düzenlenmiştir. Söz konusu mevzuatla; Kurulu gücü 1 MW’a kadar olan üretim tesisleri için lisanssız, 1 MW’tan büyük üretim tesisleri için ise lisanslı işlem yapılması gerekmektedir. Lisanssız üretim tesislerinden üretilen elektriğin 10 yıl süresince 0,133 USD/kWh üzerinden kamu tarafından satın alınması hükme bağlanmıştır.

1. Çağrı Mektubu

Lisanssız Güneş Enerjisi Santralı kurmak isteyen yatırımcılar, üretim tesisinin kurulacağı bölgedeki ilgili Elektrik Dağıtım Şirketine başvurarak, ilgili Trafo Merkezinde boşluk olması durumunda Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alır.

2. Güç Sınırı Şartı

Kurulması planlanan güneş enerji santralinin kurulu gücü, üretimin ilişkilendiriliceği tüketim tesisinin sözleşme gücünden fazla olamaz.

3. Proje Onayı

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren 90 gün içerisinde tesise ait projelerin onaya sunulmuş olması ve 180 gün içerisinde de ilgili kurumun onayı gerekmektedir.

4. Bağlantı Anlaşması

Proje onay tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili Şebeke İşletmecisine Bağlantı Anlaşması imzalanması için başvuruda bulunulması gerekmektedir.

5. Santral Kabulu

Bağlantı Anlaşması imza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde GES’in kurulumu tamamlanarak geçici kabulünün yapılması ve işletmeye alınmış olması gerekmektedir.

6. Sistem Kullanımı

TEDAŞ tarafından kabulu yapılan güneş enerji santrali ile santralin bağlı bulunduğu Elektrik Dağıtım Şirketi arasında Sistem Kullanım Anlaşması imzalanır ve güneş enerji santrali elektrik satışına başlar.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks